Sisekaitseakadeemia peahoone

Tallinn

Asukoht

2016, 1. koht

Arhitektuuri ideekonkurss

10 000 m2

Pindala

Arhitekt11 OÜ

Autor