Hotell ja ärihoone Tallinnas

Tallinn

Asukoht

14 000 m2

Pindala

2018

Kutsutud arhitektuurivõistlus

Arhitekt11 OÜ

Autor