Kalasadama hotell

Tallinn

Asukoht

21 000 m2

Pindala

Arhitekt11 OÜ

Autor

AS Kapitel

Tellija

2019

Kutsutud arhitektuurivõistlus