Kentmanni 28 korterelamu

Tallinn

Asukoht

6 357 m2

Pindala

Arhitekt11 OÜ

Autor

Combicon OÜ

Tellija

2018, 1. koht

Kutsutud arhitektuurivõistlus