Slide Slide Slide

Kommunismiohvrite memoriaali ja ohvitseride mälestusmärk

Maarjamäe, Tallinn

Asukoht

Justiitsministeerium

Tellija

2016

Arhitektuuri ideekonkurss

3,8 ha

Võistlusala suurus

Arhitekt11 OÜ

Autor