Kommunismiohvrite memoriaali ja ohvitseride mälestusmärk

Maarjamäe, Tallinn

Asukoht

2016

Arhitektuuri ideekonkurss

Arhitekt11 OÜ

Autor

Justiitsministeerium

Tellija

3,8 ha

Võistlusala suurus