Mere pst. 10 kvartal

Tallinn

Asukoht

20 600 m2

Pindala

Arhitekt11 OÜ

Autor

EHC Lootsi OÜ

Tellija

2019

Kutsutud arhitektuurivõistlus