Öpiku maja

Valukoja 8, Tallinn

Asukoht

2016

Valminud

13 200m2

Pindala

Arhitekt11 OÜ

Autor