Passion Office Building

Metek OÜ

Tellija

631,4 m2

Pindala

2015, 2. koht

Kutsutud arhitektuurivõistlus

Arhitekt11 OÜ ja Passion Group OÜ

Autorid