Slide Slide Slide Slide Slide Slide Slide Slide Slide Slide Slide Slide Slide Slide Slide Slide

Arhitektuurne projekteerimine

Arhitektuurse projekti eesmärgiks on hoonele tervikliku lahenduse loomine. See hõlmab funktsionaalse, kuid samas kasutaja elustiili ja vajadusi arvestava ruumiplaani väljatöötamist, hoone visuaalse välisilme kujundamist ning sisekujundusliku osa käsitlemist.

Meile on oluline, et lõpptulemuseks oleks maitsekas, esteetiliselt nauditav ja keskkonda sobituv, kvaliteetne ning energiatõhus hoone, mis vastaks nii kliendi ootustele kui ka kehtivatele õigusaktidele ning nõuetele.

Parima võimaliku lahenduse saavutamiseks, mis vastaks nii kehtivatele õigusaktidele kui ka tellija soovidele, hindame oma töös avatust ning tihedat ja usalduslikku koostööd kliendiga.

Iga arhitektuurse projekti koostamise aluseks on ehituseadustik, standardid ja normid.

Arhitektuurse projekti koostab arhitekt koostöös, tellijaga, teiste osade inseneridega ning koostöös kohaliku omavalitsusega.

Projekti koostamise aeg alustamisest kuni näiteks ehitusloani, sõltub hoone ja kinnistu suurusest, asukohast, kohaliku omavalitsuse haldussuutlikkusest ja koostööst teiste huvitatud isikutega.

Projekti koostamiseks on vajalik digitaalne geodeetiline alusplaan täpsusega 1:500 ja kinnistule esitatavaid tingimusi.

John Ruskin on öelnud: „Arhitektuur on kunst, mis kujundab ja kaunistab inimese mistahes otstarbel püstitatud ehitisi niimoodi, et nende välimus tuleb kasuks ta vaimsele tervisele, annab talle jõudu ja teeb rõõmu.”