Manufaktuuri tehaseala

Tallinn

Asukoht

Hepsor OÜ

Tellija

72 000 m2

Pindala

Arhitekt11 OÜ, KUU Arhitektid, VÄLI Maastikuarhitektid

Autorid