Manufaktuuri tehaseala

Tallinn

Asukoht

72 000 m2

Pindala

Hepsor OÜ

Tellija

Arhitekt11 OÜ, KUU Arhitektid, VÄLI Maastikuarhitektid

Autorid