Slide Slide Slide

Rävala Galerii

Tallinn

Asukoht

2019.a

Kutsutud arhitektuurivõistlus

80 000 m2

Pindala

Arhitekt11 OÜ ja Lunden Architecture Company

Autorid